บึงกระโตนโคราชแห้งขอด มีน้ำใช้การได้เพียง 1 ล้านลบ.ม.

21 พฤศจิกายน  2563  ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ปริมาณน้ำ ภายในบึงกระโตน ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นคราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 3,700 ...