ผลวิจัย "นวดไทย" สามารถบรรเทาโรคซึมเศร้าได้

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่า ศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีผลการศึกษาวิจัย การนวดไทย...