รับประทาน "กล้วย" ตอนท้องว่าง อันตรายจริงหรือ?

นอกจากนี้ผลกล้วย จัดเป็นสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน มีสรรพคุณทางสมุนไพรดังนี้ © สนับสนุนโดย Nation Channel ผลดิบ ใช้บรรเทาอาการจากโรคกระเพาะอาหา...