ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลแผ่นดิน

21 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดกุดเมืองฮาม บริเวณลานวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างพระธาตุเมืองศรีปทุม บ้านกุดเมืองฮาม ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรี...