“4 ยอดหญิงอัปลักษณ์” ใน ปวศ.จีน แต่ทำไมกลับมีชะตาชีวิตดีกว่า “4 ยอดหญิงงาม”

© Matichon ภาพประกอบข่าว หากเล่าวถึง “4 ยอดหญิงงาม” ในประวัติศาสตร์จีน ผู้อ่านจำนวนไม่น้อย สามารถตอบได้ทันทีว่า  ได้แก่ ไซซี, หวางเจาจิน, เตียวเสี...